Geodeettinen laitos Etelämantereella
Spektrofotogrammetria
Koordinaatistomuunnospalvelu
Tassu-monikosketuskartta
Metsähovin tutkimusasema
Tapiola 3D
Paikkatietojen yhteiskäytöllä uusia innovatiivisia palveluja
Paikkatietojen yhteiskäyttö – säästöä ja synergiaa
Paikkatietojen yhteentoimivuus mahdollistaa uusia aineistokombinaatioita
Paikkatietojen yhteentoimivuus avaa uusia aineistoja
Kaiken kattavaa navigaatiota ja paikannusta
Uusilla kartoitusmenetelmillä kohti tarkempia karttoja
Metsien kestävän hyödyntämisen tukena
Yhdessä kohti tehokkaampaa paikkatietojen käyttöä
Geodeettinen laitos – kansainvälinen, luotettava yhteistyökumppani
Tietoa ilmaston muutoksesta huipputeknologian avulla
Teknologiaosaamista ympäristön tilan seurantaan
Paikkatietosovelluksia yritystoiminnan tehostamiseksi
Paikkatietoteknologian avulla kohti kestävää kehitystä
Teknologia ympäristöosaamisen tukena
Paikkatietojen yhteiskäyttö avaa uusia aineistoja
Paikkatietojen mittaus-, tuottamis- ja hyödyntämismenetelmät Geodeettisesta laitoksesta
Koordinaatistomuunnospalvelulla aineistot samaan koordinaatistoon
Geodeettisesta laitoksesta paikkatietoinfrastruktuurin asiantuntijapalvelut
Paikkatietoa neljässä ulottuvuudessa
Teknologiaosaamista arjen tueksi
Tilat haltuun sisätilamittauksella
Kalibroi mittausinstrumenttisi – saat luotettavat tulokset
Tutkimustulokset päätöksenteon tueksi
Geodeettinen laitos – kansainvälinen arvostettu toimija
Tulevaisuuden toimija – tässä ja nyt
Yhteiskunnan perustoimintojen taustatuki
Tietotaitoa päättämisen tueksi
Uusien mittausmenetelmien edelläkävijä
Mikrosta makroon – Geodeettinen laitos on monimittakaavaisten mittauksien asiantuntija
Mittauksella täsmätietoa maailmasta
Geotieteitä vuodesta 1918
Tiedä paikkasi – Geodeettinen laitos
Paikkatietoa Maasta avaruuteen