Asiantuntijapalvelut

Lausuntoja ja asiantuntija-apua

Paikkatietokeskus antaa pyynnöstä alaansa koskevia lausuntoja sekä asiantuntija-apua. Lisäksi laitos suorittaa tilauksesta toimialaansa kuuluvia tutkimuksia, painovoimamittauksia ja geodeettisten laitteiden kalibrointeja.

Yleiset asiantuntijatehtävät

Paikannuspalvelu

Paikkatietokeskuksen paikannuspalvelu on valtakunnallinen satelliittipaikannuksen tarkkuutta parantava paikannuspalvelu. Palvelu perustuu Paikkatietokeskuksen GNSS-tukiasemiin (FinnRef-verkko), joiden avulla mallinnetaan ja korjataan satelliittipaikannuksen tarkkuutta heikentäviä virhelähteitä. Kaikki palvelut ja data ovat maksuttomia.

Lisätietoja paikannuspalvelusta: http://euref-fin.fgi.fi

Kaukokartoituspalveluiden tekninen neuvonta ja konsultointi

 • KK-aineistojen radiometrinen korjaus
 • KK-aineistojen geometrinen korjaus
 • Aineiston prosessointimenetelmät
 • Sovelluskehitys asiakaslähtöisiin sovelluksiin
 • Tulevaisuuden kaukokartoituspohjaiset paikkatietoinfrastruktuurin demonstraatiot

Koordinaatistomuunnospalvelu

Koordinaattimuunnospalvelun avulla on mahdollista muuttaa koordinaatteja koordinaatistosta toiseen. Palvelu tukee Suomessa valtakunnallisesti käytössä olevia koordinaatistoja ja korkeusjärjestelmiä. Palvelu mahdollistaa kooordinaattimuunnosten lisäksi näihin liittyvien aineistojen, kuten geoidimallien, lataamisen. Lataaminen on ilmaista. Aineiston lataaminen edellyttää rekisteröitymistä palveluun. Pelkkien koordinaattimuunnosten suorittaminen ei vaadi rekisteröitymistä.

Linkki koordinaatistomuunnospalveluun: http://coordtrans.fgi.fi/

E2-laskentapalvelu

E2-laskentapalvelu liittyy julkisen hallinnon suositukseen JHS 184 "Kiintopistemittaus EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmässä". Suosituksessa esitetään vaatimukset pysyvien GNSS-tukiasemien ja tukiasemaverkkojen luokittelemiseksi EUREF-FIN:ssä. Geodeettinen laitos määrittää E2-laskentapalvelussaan E2-luokan aktiivisten tukiasemien viralliset EUREF-FIN -koordinaatit.

Linkki E2-laskentapalveluun: http://euref-fin.fgi.fi/

Kansalliset järjestelmät

 • koordinaattijärjestelmät
 • korkeusjärjestelmät
 • painovoimajärjestelmät

Kansallinen mittanormaalilaboratorio

 • Pituus
 • Putoamiskiihtyvyys

Kalibrointipalvelut

 • vaaituskalibroinnit
 • Nummelan normaaliperusviiva etäisyysmittareiden kalibrointiin
 • Masala-Vihti painovoimakalibrointilinja relatiivigravimetrien tarkistukseen
 • fotogrammetrinen testikenttä ilmakuvien laadun arviointiin

Paikannussatelliittijärjestelmät

 • GPS, GLONASS, COMPASS, Galileo

Muu asiantuntija apu

 • maankuorenliikkeet
  • ydinvoimalat
  • maankohoaminen

Kansalliset standardit ja suositukset

Standardoinnilla luodaan pohja paikkatietojärjestelmien yhteentoimivuudelle. Kansainvälisten paikkatietoalan standardien soveltamista Suomessa ohjeistetaan JHS –järjestelmän mukaisilla kansallisilla suosituksilla.

Standardit ja suositukset