Julkaisut

Julkaisujen tilaaminen

MMLkirjasto@nls.fi

Julkaisusarjat

Sarjan nimi muuttuu 1.1.2015, ja jatkuu nimellä FGI Publications – Publications of the Finnish Geospatial Research Institute.

Sarjassa julkaistaan mittausten laajat dokumentoinnit, väitöskirjat.

Sarjan nimi muuttuu 1.1.2015, ja jatkuu nimellä FGI Reports – Reports of the Finnish Geospatial Research Institute.

Sarjassa  julkaistaan tutkimustuloksia, yhteistyöraportteja.

Sarja päättyy 31.12.2014.

Sarjassa on julkaistu kansallisesti merkittävät tai mielenkiintoiset julkaisut, joiden pääasiallinen lukijakunta on kotimaista.

Sarja päättyy 31.12.2014. Sarjassa on julkaistu nelivuotiskausittain Kansainvälisen Geodeettis-geofysikaalisen unionin yleiskokousta varten laadittava kertomus geodeettisesta toiminnasta Suomessa.

Julkaisut osastoittain