Julkaisut

Julkaisujen myynti

Geodeettisen laitoksen omien sarjojen myynti tapahtuu verkkokirjakauppa Granumin kautta. Julkaisujen toimittamisesta peritään Granumissa ilmoitetun julkaisun hinnan lisäksi postituskuluja seuraavasti:

  • Suomi 4 € / lähetys
  • Muut maat 15 € / lähetys

Julkaisusarjat

Sarjassa julkaistaan mittausten laajat dokumentoinnit, väitöskirjat.

Sarjassa julkaistaan tutkimustuloksia, yhteistyöraportteja.

Sarjassa julkaistaan kansallisesti merkittävät tai mielenkiintoiset julkaisut, joiden pääasiallinen lukijakunta on kotimaista.

Sarjassa julkaistaan nelivuotiskausittain Kansainvälisen Geodeettis-geofysikaalisen unionin yleiskokousta varten laadittava kertomus geodeettisesta toiminnasta Suomessa.

Julkaisut osastoittain