3D henkilökohtaisen navigoinnin ja paikkaperusteisen palvelun kehittäminen Shanghain vuoden 2010 maailmannäyttelyyn (3D-NAVI-EXPO)

Projekti 3D Henkilökohtaisen navigoinnin ja Paikkaperusteisen palvelun kehittäminen Shanghain vuoden 2010 maailmannäyttelyyn (3D-NAVI-EXPO) on kansainvälinen yhteistyöprojekti, jota rahoittavat Tekes, Geodeettinen laitos sekä yksityiset yritykset Nokia, Fastrax ja TerraSolid. Projekti kuuluu kiinalais-suomalaisten tieteellisten ja teknologisten yhteistyöhankkeiden listaan. Projekti aloitettiin 1.10.2007, ja projektisuunnitelman mukaan se päättyy 31.10.2010.
Navigoinnin ja paikannuksen osasto on vastuussa seuraavista projektin sisäisistä tehtävistä:

  • Projektin johtaminen
  • 3D Henkilökohtainen navigointi ja Paikkaperusteinen palvelu -ohjelmiston kehittäminen Nokian matkapuhelimiin
  • Pseudoliittijärjestelmän kehittäminen
  • Monisensorisen paikannuslaitteen laitteistollinen kehittäminen
  • Monisensorisen paikannuslaitteen ohjelmistollinen kehittäminen

Projektin implementointi koostuu seuraavista vaiheista:

  • Käyttäjävaatimukset ja menetelmäanalyysi
  • Menetelmän suunnittelu
  • Menetelmän implementointi
  • Menetelmän testaaminen
Asiasanat: 
3D mallinnus
navigointi
paikannus
mobiili kartoitus
älypuhelin
Kesto: 
01.10.2007 - 25.10.2010
Tutkimuksen rahoittajat: 
Tekes, FGI
Rahoittaja: 
Tampereen Teknillinen yliopisto, Nokia Oy, Fastrax Oy, TerraSolid Oy
Yhteistyökumppanit: 
Chinese Academy of Surveying and Mapping (CASM), Shanghai Institute of Technical Physics (SITP)